San Franco de Sena (Arrieta)

20 octubre, 2022 -

Baluarte, Pamplona

San Franco de Sena (Arrieta)

—–

Alejandro Roy, Franco
Beatriz Díaz, Lucrecia
Javier Franco, Federico
Frederic Jost, Mansto
Julen Jiménez, Dato
Itsaso Loinaz, Lesbia

Patricio Poncela, narrador

Orquesta Sinfónica de Navarra
Coro lírico de AGAO

José Miguel Pérez Sierra, director

Temporada lírica de Fundación Baluarte
Con la colaboración de AGAO